,,Vo firme boli 3 zamestnanci. Každý, hocikto a nikto. Bolo treba urobiť ľahkú prácu a každý si myslel, že hocikto to spraví . Nakoniec to nikto nespravil, lebo hocikto mu o tom nič nepovedal a veď to mohol spraviť každý. Hocikto sa vyhovoril na každého, nikto nič nevedel a práca zostala ležať bokom.''

Externé previerky

Naša spoločnosť na základe zmluvy o dielo poskytuje výkon externej previerky na základe existujúceho zavedeného systému riadenia. Môže sa jednať o previerku jednotlivých častí alebo aj celého systému aj s návrhom nápravných respektíve preventívnych opatrení. Podrobné informácie na základe špecifikácie problému a predmetu externej previerky. Spoločnosť má niekoľko skúsených externých audítorov, ktorí majú za sebou niekoľko 100 auditov v súkromných aj štátnych firmách.