,,Vo firme boli 3 zamestnanci. Každý, hocikto a nikto. Bolo treba urobiť ľahkú prácu a každý si myslel, že hocikto to spraví . Nakoniec to nikto nespravil, lebo hocikto mu o tom nič nepovedal a veď to mohol spraviť každý. Hocikto sa vyhovoril na každého, nikto nič nevedel a práca zostala ležať bokom.''

Poradenstvo a školenia

Spoločnosť eugold s.r.o. , Bratislava vznikla ako nástupnícka organizácia po transformácii pôvodného podnikania na základe živnostenského oprávnenia , na základe ktorého pôsobila od roku 2001 v týchto oblastiach

  • poradenstva a vzdelávania pri implementácií systémov riadenia a kvality
  • prevádzkovaní internetových portálov vrátane portálu www.iso9000.sk a obchodná činnosť
  • vydavateľská činnosť
  • expertízna činnosť v oblasti stavebníctva.

Spoločnosť naviazala na tieto činnosti a postupne rozširovala svoje podnikateľské aktivity a v súčasnosti má v ponuke aj :

  • výkon personálno-organizačných auditov
  • údržba systémov riadenia a kvality
  • krízový manažment a poradenstvo vrátane lean manažmentu a lean production.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých aktivitách sú uvedené na jednotlivých podstránkach našej webovej prezentácie.
Naša spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva kvality podľa ISO 14001 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001 v oblasti „Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti systémov riadenia, systémov kvality a ISO noriem (vrátané informatívneho testovania, merania, spracovanie analýz a kontrol, interných auditov), výkon personálno-organizačných auditov, organizovanie kurzov, školení a seminárov, prevádzkovanie internetových portálov a poskytovanie reklamného priestoru na internetových portálov, výkon expertíznej činnosti v odbore stavebníctva a vydávanie odborných publikácií“.
V prípade akýchkoľvek požiadaviek a otázok sme Vám plne k dispozícií a radi ich zodpovieme na našej emailovej adrese : systemyriadenia@systemyriadenia.sk alebo iso9000@iso9000.sk . K dispozícií je aj naša hotline. Sme pripravení plniť Vaše oprávnené požiadavky.